Velkommen til arkeologiformidlingsbloggen!

Mange museer, fylker og andre institusjoner formidler temaer fra forhistorien, helt fra steinalderen til middelalderen. Hvert år blir det arrangert et seminar der deltagere får anledning til å dele sine erfaringer og få ny inspirasjon om forskjellig fomidling av arkeologisk kunnskap. Arrangør av seminaret blir byttet på fra år til år.

I tillegg til å informere om neste seminar håper vi at denne bloggen kan være et sted å utveksle informasjon og hjelpe hverandre. Hvis noen har forslag til noe som burde vært skrevet her er bloggansvarlig for forumet jarle@nordmore.museum.nomandag 12. april 2010

Oppsummering av fomidlingsseminaret i Ålesund

Fra Arkeoformidlingsseminar i Ålesund

Under følger oppsummering av formidlingsseminaret på Sunnmøre Museum.
Torsdag 18. mars. Innedag

Håvard Hatlø, Herøy gard, SSM:

”Sunnmørsbåten”
• Omvisning i båthallene ved Sunnmøre Museum
• Sunnmørsbåtens utvikling fra bronsealder til i dag
• Nye båter er båter fra 1800 e.Kr. og fram til i dag
• Gamle båter er alt før 1800 e.Kr.
• Tilpassning etter bruk og materialer

Liv Byrkjeland og Anne Bakke, Musea i Sogn og Fjordane:

”Naturhistorisk tidsakse”
• For å visualisere tid
• Inneholder
– Naturhist
– Kulturhist
– Tidsepoker (lokale historiske, men også relatert til verden ellers)
– Illustrasjoner
• Skal bli digital
• Formidlingsopplegg 7.klasse
– Gjenstander/bilder som man skal forsøke å plassere rett
– Går gjennom sammen etter at elevene har plassert gjenst
– Eleven får en ny forståelse for tid, perioder, materiale, gjenstander
• Brukers gjerne i alle formidlingsopplegg for å sette tida
• Brukes både inne i museet, ute (kan vaskes) og når man reiser ut til skolene
• Bruk av tidsakse står i læreplanen
• Selges for 8500,- inkl porto


Skafti Helgason og Arve Yndestad:

”I fotefara til Olav Digre”

formidlingsopplegg til 6.klasse, 1028 e.Kr.
• De lokale sogene om Heilag Olav er sentrale
• Aktivitetsbasert opplegg med tre poster (aktivisere læreren:-)
– Matlaging, bål og gryte sentralt
– Vikingleik
– Historie
– Pil og bue
– Hogde ved
– Øksekast
– Sverd
– Spyd
– Ringbrynje, hjelm, skjold
• Samarbeid med Friluftsrådet
• Reisa i Storfjorden skulle egentlig skje i båt, men pga lite midler / Borgundknarren til reparasjon, ble det med bil
• Teater, innlevelse, vikingutstyr
• Lokal tilpassing mtp sogene om Olav
• Eget utstyr og fra Fylket
• Brukte friluftsrådets tilrettelagte områder
• Tid! De hadde ca 1 skoleklasse om dagen
• Alle får være med på alt
• Elever / lærere var forberedt på tema og hadde hatt om vikingtid / tidlig middelalder på skolen, ellers visste de ikke hva de gikk til
• Finansiering er et problem
• Klokker, mobiltelefoner er bannlyst


Heidi Haugene, Godøy Kystmuseum SSM:

Formidling av gravfunn i Giske kommune
• Aktiviteter etter hvilke funn som er gjort på de fire øyene
- Steinalder til jernalder: 4. trinnet (etter læreplanen)
- Arkeolog besøker skolene 2 ganger: Forteller, lager keramikkperler som skal brennes på aktivitetsdagen + elevene lager sin egen drakt
- Alle 4. klassingene kommer senere til museet på aktivitetsdag (runer på stein, skinnpose, glassperler, bålbrenning av keramikk, mat, pil og bue, kunnskapslek) Foreldre og søsken var med (lørdag)Jarle Stavik, Sunndal bygdemuseum, NM:

Formidling av arkeologiske perioder på Nordmøre med vekt på Sunndal

• Gjennstandskoffert fra de ulike arkeologiske periodene. Reiser rundt til skolene.
• Vikingdag. Alle skolene i kommunen invitert.
Pil og bue, pillaging, matlaging, gravfeltvandring,
• Vikingmarked helgen etter vikingdagen
• Steinalder spesielt, fosnakultur på Tingvoll, Averøy og i Kristiansand
• Bronsealder på Tingvoll sammen med Steinalder.Espen Kutschera og Ole Mikal Olsen, Bymuseet i Bergen:

Formidling knyttet til utstillingene ”Bling” og ”Kjøtt på beina”

• Turneordning(sein høst og vinter)
”Bling”:
• Prakt og smykker middelalderen
• Musikk produsert til utstillingen
• Halve utstillingen avsatt til elever Vgs. (produserer egen ting etter insp.fra utst)
• Drakter ble skaffet
– Belter viktig
– Drakter fra de fleste sos lag
• Lage belter
– gardinringer som spenne
• Lage punger
– Todelt opplegg 2 t
• Omvisning
• Produksjon av pung
• For voksne: Kurs i nålebinding
– 15 deltakere pr kurs, 300,- pr person
– 14 kurs
– Tjente ca 100.000

”Kjøtt på beina”:

– Arbeider med å utvikle aktiviteter for barn der de skal lage noe av bein (terning?)

Christer Lundaberg Nes, Friluftsrådet for Ålesund og omegn og Heidi Haugene, Godøy Kystmuseum, SSM

Formidlingssamarbeid mellom Friluftsrådet og museum:

”Mennesket og høsten, før og nå”

Christer

• ”Stedbasert læring” = bruk av naturen for å lære
• De tre fasene:
• Sjå her!
• Hva skjer?
• Historie/fortelling
• Kaosundervisning = få kontakt med 2-3 elever, vis fortell og dette sprer seg i gruppa. De lærer av hverandre
• Ulike ressurser å bruke som en finner i naturen (frø, sopp, bær, nøtter, i fjæra osv)


Heidi og Christer:

• Felles arrangement/samarbeid (hele året)
• Pil og bue
• Fortelling
• Bruke flekker
• Mennesket og høsten før og nå
• Lage oljelamper/skåler i kleberstein
• Lage og bruke redskaper
• Sanking
• Sortering av funn og vekster
• Historisk tilbakeblikk
• Steinaldermennesket
• Boktips: Bente Lecht Madsen/Ulla Fischer: ”Se her! En bok om barns oppmerksomhet”

Monica Johannesen, Lysefjorden utvikling:

”Fortidsbyen Landa”

• Gildehallen
• Smia
• Bronsealderhuset
• Tid – 2000 års persektiv
– Folkevandringstid
– Bronsealder
– Førromersk jernalder
• Aktiviteter
– Aktivitetsløype med en guid
– Kokegrop (sentral i det meste)
– Smie
– Veving toving
– Stort uteområde som barna kan boltre seg på
– Mat: pannekakersteking på små stekepanner, søndagsbuffet,
– Kverne korn
– Dyr er kjempeviktig for å få folk til å være (kanin, hest, høne, villsauer)
– Skjold og sverd ligger ute slik at folk kan bruke
– 2 personer ute på området for å vise og hjelpe
– Keramikk: spannform
– Kurver, tepper, termos: grillmat og/eller kaffemat, leies ut
• Gjestene får gjøre selv, både voksne og barn
• Levendegjøring
• Tar betalt for alt – får ikke statlig støtte – må tjene penger
– Støtte fra kommunen
– Søker midler
– Skoler betaler også
• Kulturhuset
– Kafe
– Butikk
– Toletter
• Festival – familiefestival

Arve Yndestad og Ingvill Wille, Sunnmøre Museum, SSM:

”Fra steinalder til byliv”
- Steinalderholmen - Arbeid og leik på Buholmen 1910.

Stor spredning i tilbud

- Målgrupper: Skoler, barnehager, demente, voksenopplæring
- Aktivitetsbasert: lek, arbeid, fortelling, drakter
• ”Vel hjem med sjøvett” (7.kl – gratis tilbud og transport)
– Kystkultur og sjøvett
– Samarbeidsprosjekt (Friluftsrådet og Redningsselskapet i M&R)
– God økonomisk støtte (Gjensidigestiftelsen)
– Fra at sjøvett var naturlig til at i dag er kunnskapen fraværende hos barna
– Tre stasjoner
• Sunnmøre Museum:
– kystkultur ved å ro båter, vise og fortelle
» Trerøring
» Åttring
• Redningsselskapet:
– Linekasting
– Sjøvett (konkurranser)
– Knuter
• Friluftsrådet
– Kajakkpadling
– 50 leiken (kystkultur + sjøvett)
• ”Borgundkaupangen og Borgundknarren” (Middelaldermuseet)
– Enkle drakter, barn (vikingtid og middelalder)
– Jernalderdrakter og middelalderdrakter (voksne)
– Klassen kan leie Borgundknarren
• Seile
• Motor
– Brytningstid mellom jernalder og middelalder er utgangspunktet
• Læreplanen: vikingtid og tidlig middelalder 6. trinnet
• Prøvd ut på Vgs med aktiviteter, veldig gode tilbakemeldinger
• Aktiviteter, et mangfold og snekrer tilbud til gruppene
– Leiker (14 forskjellige):
» dra i skinn
» kampleik med tau (samarbeid er viktig)
» Kubbeleik
» 50-leik til utstillinga
» mat i fjæra
» Mølle m segler og steiner
» Støping av torshammer + kors (tinn)
» Pil og bue
» Øksekast
» Stafett med brynjer og våpen
» mm
– Vandretur med omvisning i området
– Soga om Olav Digres flukt – 1028 + drapet i Kaupangen


Diskusjon torsdag

• Tid, kvalitet og kvantitet
 Hva gjelder for å få økonomisk støtte?
 Hvordan argumentere for nedgang i besøk, men mer kvalitet?

• Viktigheten av å videreføre prosjekter til faste tilbud, slik at ikke kunnskapen går til spille

• Viktig å reise ut til skolene
 Folk får en annen holdning og oppfatning av museet
 Kan igjen gi økt besøk til museet
 Myndighetene burde kreve at musea reiste ut

• Reiseavstanden for enkelte skoler er for stor, slik at dagen blir for knapp og kostnadene for store
 Arkeologisk formidling profitterer særlig på å reise ut til nærmiljøa der fornminnene befinner seg

• Formidling til minoriteter kan gi perspektiver og være spennende for å sette fokus på spørsmål om identitet og kontroversielle spørsmål om kultur og identitet

• Formidling av utstilling
 Hvilke muligheter gir ei utstilling for formidling?
 Ei utstilling må ofte formidles
 Gjerne i kombinasjon med aktiviteter ute (eks SPOR på SM i kombinasjon med Steialderholmen)

• Kapasitet – hvordan øke den uten å øke antall personer som driver formidling
 Fylle ut året med tilbud, utbytte normalt lite aktive perioder
 Lage flere tilbud/utvikle/videreutvikle nye, selv om grensa for aktivitet er nådd – må ikke stagnere!
 Forskjell på små og store museer

• Små museer er kanskje er alene om formidling

• Konsolideringsprosessen gir muligheter
 Men avstander kan gi utfordringer i å dele på personressurser/formidlere

• Utnytte frivillige organisasjoner som jobber med formidling
 Huske på venneforeninger og museumslag


Fredag 19. mars – utedag


Del 1: Middelaldermuseet

- Vandring til Middelaldermuseet v / Jarle Sulebust
- En liten titt på utstillingen
- Aktiviteter: Vi delte oss i to grupper som roterte.
Kubbeleik
Ymse kamp og strategileiker

Retur og lunsj


Del 2: Steinalderholmen

- Vandring på Steinalderholmen: feller, stokkbåter, helleristninger mm
- Bålbrenning av keramikk
- Plankesteking av flyndre
- Flint v / Peter Viking
- Utstyr v / Jarle Stavik
- Utstyr v / Morten Kutschera

Innsamling av nyttige nettadresser for kjøp av utstyr:

- arkikon.no
- densorteridder.dk
- battlemerchant.com
- viking.se
- spqr.se
- tradbow.no
- i-smia.no
- Vi vil videreformidle nettsidene til Peter Wiking og Skafti Helgason når vi får disse.

Andre nettsteder:
- http://delogbruk.ning.com/
- http://museum30.ning.com/

Del 3: Oppstart kurs
Grunnleggende buemaking (Heidi Haugene)
Bålbrenning av keramikk (Arve Yndestad)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar